beausattack1024

De stichtingen Ongeland en 4 Mei Herdenking Dronten zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van palen in Dronten en NOP om de historische crashplaatsen van vliegtuigen uit oa WW2 aan te duiden. Deze palen (en de websites van de stichtingen) zijn voorzien van een toelichting. De plaats van de palen, de toelichting en verdere ambities van deze stichtingen zijn onderwerp van discusie in dit artikel. 

La secuela: https://www.backtonormandy.org/nederlands/3697-schieten-stichtingen-ongeland-en-4-mei-herdenking-dronten-alweer-mis.html

Si por cada error en mi sitio web histórico sobre la Segunda Guerra Mundial, Back to Normandy, tendría que pagar un euro, entonces sin duda romperé el récord de Trijntje Oosterhuis en su compromiso de donar un euro por cada “me gusta” por una buena causa. Cometer errores es un rasgo humano. Gritar todo tipo de cosas con entusiasmo, de las que no puedes darte cuenta, es solo eso. Suele perdonarse. Y con razón. ¡Todo lo que hacemos por convicción sigue siendo trabajo humano! A no ser que….

Eerst incluso dit.

Flevoland heeft geen historie zoals het Oude Land. Geen Geuzen- de Hanzesteden, geen voormalige Romeinse grenzen, geen Franse de Spaanse escuchando por casualidad con alle culturele erfenissen van dien. Flevoland heeft een historie van de zee. Een zee die duizenden jaren zijn gang heeft kunnen gaan totdat de inpoldering begon in '32 met de Afsluitdijk. Het IJsselmeer werd de laatste overlevingsmogelijkheid voor aangeschoten vliegtuigen die terugkeerden van hun missie uit Duitsland. En 1942 fue de Noordoostpolder als het eerste deel van de Zuiderzee drooggevallen. Kleine eilandjes (Urk, Schokland) werden ingesloten. Het duurde tot na de oorlog totdat de rest van het huidige Flevoland teruggewonnen era. "Reclamado" zoals het zo mooi en het Engels klinkt. Een woord dat eigenlijk veel mooiere betekenis heeft dan “teruggewonnen”. Het woord claimen duidt meer op het respect voor de kracht van het water.

Flevoland heeft dus vooral een historie hoog te houden over de zee die hier ooit was in de prijs die de zee daarvoor vroeg. Maar ook voor de perioden daarvoor, toen de zee zich teruggetrokken had en mensen hier leefden (zie de Swifterbant Cultuur).

Het omgaan met de spaarzame geschiedenis van Flevoland (en vergelijking met het Oude Land) es dus een zaak van zorgvuldigheid, betrokkenheid, geduld en toewijding.

¿Waar gaat het om?

Stichting Ongeland y Stichting 4 Mei Herdenking Dronten zijn eenoog in het land der blinden. Er zijn geen andere organisaties die zich met de gecrashte vliegtuigen bezighouden. Sitio web de behalve dan mijn www.backtonormandy.org die vrijwel alle, en Holanda neergestorte vliegtuigen, en beeld brengt. Stichting Geschiedschrijving Dronten komt pas in actie vanaf de geschiedenis van de Polderpioniers. Er zijn geen deskundigen bij de overheid die het werk van de 2 stichtingen op hun merites kunnen of willen (laten) beoordelen. Signalen die de overheid heeft gekregen van deskundigen uit het veld zijn tot nu toe genegeerd. Beide stichtingen zijn "een beetje" de weg kwijtgeraakt als het gaat om de historie van Flevoland een dienst te bewijzen. Ze hebben daarvoor overigens wel een substantiële bijdrage van de gemeenschap gekregen.

Beide stichtingen negeren categorisch elke professionele inbreng om de geschiedenis van de “vliegtuigen van Flevoland” en beeld te brengen. Se reunió en beeld brengen bedoel ik adequaat historisch onderzoek te doen en conform de historie alles zo goed mogelijk verifieerbaar te benoemen en te beschrijven. Dat valt ze niet aan te rekenen omdat beide stichtingen geen professionele organisaties zijn.

Como contribuyente, debe esperar una contribución del Museo del Patrimonio Nieuwland para ayudar a estos aficionados bien intencionados. Sin embargo, este museo no ha contribuido a mis conocimientos. Si ese es el caso, entonces esta empresa subvencionada debería analizar más de cerca lo que han hecho con ella las fundaciones.

Eigenlijk es er nog niks aan de hand. Een paar palen in de grond se reunió een bordje erop op locaties waar vrijwel niemand komt die er niets te zoeken heeft. In de media roepen beide instellingen dat zij de hele provincie willen veroveren én dat zij de scholen willen gaan bezoeken om voorlichting te gaan geven!

Conocí a Teunis Schuurman, lid van de SGLO (Studiegroep Luchtoorlog) en jarenlange El investigador van de vliegtuigen muere en zijn “vierkant” zijn neergestort de onvrijwillig geland, heb ik het werk van deze 2 organisaties nader bekeken. Van stichting 4 Mei Herdenking Dronten fue mij al bekend dat deze organisatie andere ambities heeft dan het organiseren van de Dodenherdenking. Het liefst wordt er op de dag 4 Mei een herdenking voor de RAF en de Koninklijke Luchtmacht (veteranos) gehouden se reunió con een bijbehorende vliegshow boven Dronten. Het tentoonstellen van historisch materiaal (de vroegere Airgunners Room) está nu weggestopt en Meerpaal waar men eens in de twee weken, twee uurtjes mag kijken. Over het onderwerp, de crashplaatsen en Flevoland, treden ze helemaal buiten hun corebusiness. Namelijk, het herdenken van de doden die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen en de lessen die je daaruit zou kunnen leren.

Bij de stichting Ongeland werd al snel duidelijk dat hun ambities overal te vinden waren (het liefst op radio en tv). Behalve bij het onderwerp zelf, namelijk de crashplaatsen. Een eerste studie van het materialal readde dat er talloze fouten zitten in de 30 palen die zijn geplaatst. Ongeland en 4 Mei bereikt een gemiddelde van ruim 10 fouten per paal. In dit verband es er nog niet eens gekeken naar de methodische, didactische vormgeving.

Het ligt niet op mijn weg om goede bedoelingen onder te schoffelen, maar enige relativering is well op zijn plaats over datgene wat Ongeland en 4 Mei hebben gepresteerd. En het land der blinden blijft eenoog nu eenmaal koning.

 

Comentarios (0)

No hay comentarios publicados aquí todavía

Deje sus comentarios

  1. Publicar comentario como invitado.
Archivos adjuntos (0 / 3)
Comparte tu ubicación
Puedes poner aquí tu comentario para redes sociales